messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
แผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564 จ่ายขาดเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษาฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจการประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1