messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม /ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2567[19 กุมภาพันธ์ 2567]
รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยวันที่ 23 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY...[23 มกราคม 2567]
8 ธันวาคม 2566 ????เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรับชมผ่านจอโปรเจคเตอร์ และช่องทางการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสำนักงาน ป.ป.ช. ณ...[8 ธันวาคม 2566]
ร่วมกันพัฒนาถนนเส้นหนองจาน - วารีเกษม จึงเรียนมาเพื่อทราบ[17 ตุลาคม 2566]
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[6 ตุลาคม 2566]
โครงการเด็กไทยแข็งแรงสดใส ใส่ใจพัฒนาการ ประจำปีงบประมาณ2566 (งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดูกอึ่ง)[27 กันยายน 2566]
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[14 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม(งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดูกอึ่ง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ.รพสต.บ้านหนองไศล ต.ดูกอึ่ง[6 กันยายน 2566]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล,พนักงานจ้างและประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 [5 กันยายน 2566]
1/ก.ย./66 ????เวลา 14.30น. ????นายกิตติ สมทรัพย์ สส.ร้อยเอ็ด เขต 6 , นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี และคณะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง นำโดยนายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง / นางจีระภา ระดาพัฒน์ ปลัดฯ...[1 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 89 รายการ)