องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
#แจ้งข่าว อบต.ดูกอึ่ง# วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30น. **นายอนันต์สิทธิ์ ปีขาน นายก อบต.ดูกอึ่ง,นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกฯ,นายชินกรณ์ สีเพ็ชร รองนายกฯ,นายศุภวัฒน์ งามเกลี้ยง เลขา นายกฯ,พนักงานอบต.ดูกอึ่ง ลงพื้นที่ ไปมอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน ในตำบลดูกอื่ง เพื่อป้องกันโรค( ไวรัสโควิด19) **ขอขอบพระคุณ นางรจนา หลวงสนาม ผอ.รพสต.วารีเกษม พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน,ท่านผู้นำหมู่บ้าน, อสม. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการดูแลพี่น้องประชาชนตำบลดูกอึ่งของเรา https://www.dookeung.go.th/index/
รายละเอียด : -
ผู้โพส : admin