messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
การประชุมประชาคมเพื่อลงมติขอความเห็นชอบ​ในการใช้พื้นที่สาธารณะ​ในการก่อสร้างศูนย์​พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล หลังใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านหนองบัวแดง
ผู้โพส : admin