messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
รายละเอียด : นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว นำโดย นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง , นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนางเพชร ศรีชาเนตร ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ร่วมกับ นายทองพูน บุตราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และผู้ปกครองนักเรียน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
ผู้โพส : admin