messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งได้จัดเวทีประชาคม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อก่อสร้างโครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสีสุก ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 ตำบล ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด : วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง นำโดย นายสมมิตร สีสาวแห รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง และ นายชาญชัย จันทพัฒน์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ร่วมกับ ชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีประชาชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสีสุก ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 ตำบล ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชนเข้าร่วมเพื่อวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติต่อไป
ผู้โพส : admin