messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564
รายละเอียด : vบต.ดูกอึ่ง วันศุกร์ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 อบต.ดูกอึ่ง นำโดย นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง , นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง , นางสาวโสภิดา ไชยภารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น2 อบต ดูกอึ่ง
ผู้โพส : admin