messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้ 21/ก.พ./66 ????เวลา09.30น. ???? อบต.ดูกอึ่ง ลงพื้นที่ ออกประชุมโครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นางสาวไลรัตน์ เชิงหอม รองปลัด อบต.ดูกอึ่ง / น.สณัชลักษม์ มณีย์ ผอ.กองคลัง / พนักงาน อบต.ดูกอึ่ง ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
รายละเอียด : -
ผู้โพส : admin