messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
อบต.ดูกอึ่ง ลงพื้นที่ ออกประชุมประชาคมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาหมู่บ้านฯ -ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการบริหารกิจการประปา ม.6 -ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2556 -ติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา หมู่ที่6 บ้าน หนองบัวแดง ต.ดูกอึ่ง นำโดย นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายก อบต.ดูกอึ่ง นางสาววิไลรัตน์ เชิงหอม รองปลัดฯ/พนักงาน อบต.ดูกอึ่ง
รายละเอียด : -
ผู้โพส : admin