messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งได้จัดเวทีประชาคม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อก่อสร้างโครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสีสุก ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 ตำบล ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด [1 พฤศจิกายน 2563]
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งได้จัดเวทีประชาคม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อก่อสร้างโครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสีสุก ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 ตำบล ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด [1 พฤศจิกายน 2563]
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งได้จัดเวทีประชาคม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อก่อสร้างโครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสีสุก ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 ตำบล ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด [1 พฤศจิกายน 2563]
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งได้จัดเวทีประชาคม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อก่อสร้างโครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสีสุก หมู่ 2 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 ตำบล ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี...[1 พฤศจิกายน 2563]
1 2 11 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ)