ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วย ทุ่งนา และป่าไม้ มีลำน้ำเสียวเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ มีเนื้อที่ประมาณ 92.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,875 ไร่ แหล่งน้ำที่มีความสำคัญคือ ลำน้ำเสียว เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างอำเภอหนองฮีและอำเภอโพนทรายซึ่งไหลผ่านบ้านหนองไศลหมู่ 7 บ้านหนองจาน หมู่8 บ้านราษฎร์รังสี หมู่12 มีความสำคัญในด้านการทำประมงน้ำจืด การเกษตรกรรม มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลและอำเภอต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ จรดกับเทศบาลตำบลหนองฮี และตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ทิศใต้ จรดกับอำเภอโพนทราย ทิศตะวันออก จรดกับตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ทิศตะวันตก จรดกับตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วย ทุ่งนา และป่าไม้ มีลำน้ำเสียวเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ มีเนื้อที่ประมาณ 92.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,875 ไร่ แหล่งน้ำที่มีความสำคัญคือ ลำน้ำเสียว เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างอำเภอหนองฮีและอำเภอโพนทรายซึ่งไหลผ่านบ้านหนองไศลหมู่ 7 บ้านหนองจาน หมู่8 บ้านราษฎร์รังสี หมู่12 มีความสำคัญในด้านการทำประมงน้ำจืด การเกษตรกรรม มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลและอำเภอต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ จรดกับเทศบาลตำบลหนองฮี และตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ทิศใต้ จรดกับอำเภอโพนทราย ทิศตะวันออก จรดกับตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ทิศตะวันตก จรดกับตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วย ทุ่งนา และป่าไม้ มีลำน้ำเสียวเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ มีเนื้อที่ประมาณ 92.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,875 ไร่ แหล่งน้ำที่มีความสำคัญคือ ลำน้ำเสียว เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างอำเภอหนองฮีและอำเภอโพนทรายซึ่งไหลผ่านบ้านหนองไศลหมู่ 7 บ้านหนองจาน หมู่8 บ้านราษฎร์รังสี หมู่12 มีความสำคัญในด้านการทำประมงน้ำจืด การเกษตรกรรม มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลและอำเภอต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ จรดกับเทศบาลตำบลหนองฮี และตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ทิศใต้ จรดกับอำเภอโพนทราย ทิศตะวันออก จรดกับตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ทิศตะวันตก จรดกับตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 17 หมู่บ้าน - จำนวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,036 ครัวเรือน - จำนวนประชากร 8,362 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 17 หมู่บ้าน - จำนวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,036 ครัวเรือน - จำนวนประชากร 8,362 คน ../add_file/มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 17 หมู่บ้าน - จำนวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,036 ครัวเรือน - จำนวนประชากร 8,362 คน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : อาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ดไก่ และปลา เป็นต้น สำหรับอาชีพรองลงมาได้แก่ การค้าขาย ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ดไก่ และปลา เป็นต้น สำหรับอาชีพรองลงมาได้แก่ การค้าขาย ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไป ../add_file/ อาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ดไก่ และปลา เป็นต้น สำหรับอาชีพรองลงมาได้แก่ การค้าขาย ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้ปกครอง จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ เบอร์โทร หมู่ที่ 1 บ้านดูกอึ่ง นายนิยม ฤกษ์ยาม 138 กำนันต.ดูกอึ่ง 086-2334153 หมู่ที่ 2 บ้านวารีเกษม 230 ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองแห้ว นายทองพูล บุตรราช 110 ผู้ใหญ่บ้าน 088-6567565 หมู่ที่ 4 บ้านธาตุจอมศรี นายอุทัย จันทะโมสร 95 ผู้ใหญ่บ้าน 098-2182402 หมู่ที่ 5 บ้านสีสุก นางทองย้อย บุญชม 157 ผู้ใหญ่บ้าน 081-7991754 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวแดง นายโสธร ฮุยฮวน 117 ผู้ใหญ่บ้าน 087-8533995 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไศล นางสาวสยาม ฤกษ์ยาม 147 ผู้ใหญ่บ้าน 085-4545762 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจาน นายณัฐพงษ์ ดวงมา 172 ผู้ใหญ่บ้าน 089-9930233 หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด นายพนมกร เสียงเย็น 207 ผู้ใหญ่บ้าน 089-5684041 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแซง นายก้าน ปักษี 127 ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ นายทรงพล ร้อยมาลี 80 ผู้ใหญ่บ้าน 093-0193488 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎรังษี นายเสนอ สามสี 136 ผู้ใหญ่บ้าน 086-0272067 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง นายไพรศาล จันทร์แดง 46 ผู้ใหญ่บ้าน 064-7353603 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเป็ดก่า นายไพรวัลย์ สีดาคำ 22 ผู้ใหญ่บ้าน 089-2237055 หมู่ที่ 15 บ้านธาตุพัฒนา นายประสิทธิ์ ละออ 119 ผู้ใหญ่บ้าน 088-5528804 หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา นายวัฒนา พาสิงห์ 22 ผู้ใหญ่บ้าน 084-7422700 หมู่ที่ 17 บ้านหนองแคเจริญสุข นายณรงค์ชัย อุรพนม 111 ผู้ใหญ่บ้าน 087-2148804 รวม 2,036 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้ปกครอง จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ เบอร์โทร หมู่ที่ 1 บ้านดูกอึ่ง นายนิยม ฤกษ์ยาม 138 กำนันต.ดูกอึ่ง 086-2334153 หมู่ที่ 2 บ้านวารีเกษม 230 ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองแห้ว นายทองพูล บุตรราช 110 ผู้ใหญ่บ้าน 088-6567565 หมู่ที่ 4 บ้านธาตุจอมศรี นายอุทัย จันทะโมสร 95 ผู้ใหญ่บ้าน 098-2182402 หมู่ที่ 5 บ้านสีสุก นางทองย้อย บุญชม 157 ผู้ใหญ่บ้าน 081-7991754 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวแดง นายโสธร ฮุยฮวน 117 ผู้ใหญ่บ้าน 087-8533995 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไศล นางสาวสยาม ฤกษ์ยาม 147 ผู้ใหญ่บ้าน 085-4545762 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจาน นายณัฐพงษ์ ดวงมา 172 ผู้ใหญ่บ้าน 089-9930233 หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด นายพนมกร เสียงเย็น 207 ผู้ใหญ่บ้าน 089-5684041 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแซง นายก้าน ปักษี 127 ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ นายทรงพล ร้อยมาลี 80 ผู้ใหญ่บ้าน 093-0193488 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎรังษี นายเสนอ สามสี 136 ผู้ใหญ่บ้าน 086-0272067 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง นายไพรศาล จันทร์แดง 46 ผู้ใหญ่บ้าน 064-7353603 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเป็ดก่า นายไพรวัลย์ สีดาคำ 22 ผู้ใหญ่บ้าน 089-2237055 หมู่ที่ 15 บ้านธาตุพัฒนา นายประสิทธิ์ ละออ 119 ผู้ใหญ่บ้าน 088-5528804 หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา นายวัฒนา พาสิงห์ 22 ผู้ใหญ่บ้าน 084-7422700 หมู่ที่ 17 บ้านหนองแคเจริญสุข นายณรงค์ชัย อุรพนม 111 ผู้ใหญ่บ้าน 087-2148804 รวม 2,036 ../add_file/หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้ปกครอง จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ เบอร์โทร หมู่ที่ 1 บ้านดูกอึ่ง นายนิยม ฤกษ์ยาม 138 กำนันต.ดูกอึ่ง 086-2334153 หมู่ที่ 2 บ้านวารีเกษม 230 ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองแห้ว นายทองพูล บุตรราช 110 ผู้ใหญ่บ้าน 088-6567565 หมู่ที่ 4 บ้านธาตุจอมศรี นายอุทัย จันทะโมสร 95 ผู้ใหญ่บ้าน 098-2182402 หมู่ที่ 5 บ้านสีสุก นางทองย้อย บุญชม 157 ผู้ใหญ่บ้าน 081-7991754 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวแดง นายโสธร ฮุยฮวน 117 ผู้ใหญ่บ้าน 087-8533995 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไศล นางสาวสยาม ฤกษ์ยาม 147 ผู้ใหญ่บ้าน 085-4545762 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจาน นายณัฐพงษ์ ดวงมา 172 ผู้ใหญ่บ้าน 089-9930233 หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด นายพนมกร เสียงเย็น 207 ผู้ใหญ่บ้าน 089-5684041 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแซง นายก้าน ปักษี 127 ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ นายทรงพล ร้อยมาลี 80 ผู้ใหญ่บ้าน 093-0193488 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎรังษี นายเสนอ สามสี 136 ผู้ใหญ่บ้าน 086-0272067 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง นายไพรศาล จันทร์แดง 46 ผู้ใหญ่บ้าน 064-7353603 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเป็ดก่า นายไพรวัลย์ สีดาคำ 22 ผู้ใหญ่บ้าน 089-2237055 หมู่ที่ 15 บ้านธาตุพัฒนา นายประสิทธิ์ ละออ 119 ผู้ใหญ่บ้าน 088-5528804 หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา นายวัฒนา พาสิงห์ 22 ผู้ใหญ่บ้าน 084-7422700 หมู่ที่ 17 บ้านหนองแคเจริญสุข นายณรงค์ชัย อุรพนม 111 ผู้ใหญ่บ้าน 087-2148804 รวม 2,036
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง โทร : 081-0601991 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง โทร : 081-0601991 ../add_file/ นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง โทร : 081-0601991
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Kd0gljFThu13052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KctWkc1Thu120040.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : pneChYfFri20819.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8aqFw4rFri20844.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PtB4roNFri20854.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zJ6oXq1Fri20913.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : knTGbQhFri20924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0cpZ2y5Fri21745.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PyQcfYXFri21753.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GulKfIDFri22212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : H6DzO3uFri22220.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sMZ5Ua0Fri22624.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ZALViuJThu31816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZGHKbHiFri31326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : 6HBSHWCTue115721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : Zq1XmmlThu32421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SmRVTcaTue115819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VB2npWUTue115853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : c2DmDkSThu32346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O8vvjiaTue115926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : No4xKy5Thu32311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7fXl9VVWed12111.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kcIBbMLTue120010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xJM8wC9Tue120103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WO3vKT2Fri102952.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : 7GDK5fUThu32224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DfAhzQ4Tue120147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MwwCV2fThu32128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iq62XriTue12840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : wQCpkciWed101721.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : emIBESVWed101813.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UGGnRczWed104216.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : dMnCIHnWed102244.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : QKlIjEEWed102747.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : VeD9f2aWed102943.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : TNr6EhHWed103037.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : lKUY2WbWed103216.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : r0bqOsiTue21458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : a62xL2RTue35033.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : p4dZsYzTue40058.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้รับบิการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้รับบิการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ../add_file/ขอเชิญผู้รับบิการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ชื่อไฟล์ : QF30vSNTue40449.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญบุคลกหน่วยงานภาครัฐรที่ปฏิบัติงานมาไม่ร้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญบุคลกหน่วยงานภาครัฐรที่ปฏิบัติงานมาไม่ร้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง ../add_file/ขอเชิญบุคลกหน่วยงานภาครัฐรที่ปฏิบัติงานมาไม่ร้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
ชื่อไฟล์ : X4fia0hThu24823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : Pg4AjUrThu31445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : 4Fn6HlnThu31741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : RGwsu6LThu31851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : nkPgZUnThu32520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : GB9zBKFThu32620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : Tr4Th6oThu32815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานส่นตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานส่นตำบล ../add_file/เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานส่นตำบล
ชื่อไฟล์ : YW2l0spFri103339.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เรื่อง รับ โอน(ย้าย)ในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง รับ โอน(ย้าย)ในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค) ../add_file/เรื่อง รับ โอน(ย้าย)ในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีปลดล็อค)
ชื่อไฟล์ : YBQziqNFri103645.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : MlYxcIjTue14918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : kGJTZpYTue15321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปี 2564 ../add_file/หน่วยงานภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปี 2564
ชื่อไฟล์ : SBZA6EATue15603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปี 2563 ../add_file/หน่วยงานภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ปี 2563
ชื่อไฟล์ : LCwnpk0Tue20256.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : 8EEWwGxTue20350.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EFP46VMWed34354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : XrI4UiqTue20531.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : NgnIniZThu21643.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : hozQ8fIWed113832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : irMwuNuWed114335.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์หน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์หน่วยงาน ../add_file/วิสัยทัศน์หน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คำขวัญ อบต.ดูกอึ่ง ดูกอึ่งแดนคุณธรรม งามล้ำสงกรานต์ประเพณี มากมีแมงจีนูน สมบูรณ์ลำน้ำเสียว แหล่งท่องเที่ยวดูฝูงลิง งามจริงพระธาตุวัดใหญ่ พงไพรเห็ดมากมี ชาวประชาอยู่ดีมีความสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำขวัญ อบต.ดูกอึ่ง ดูกอึ่งแดนคุณธรรม งามล้ำสงกรานต์ประเพณี มากมีแมงจีนูน สมบูรณ์ลำน้ำเสียว แหล่งท่องเที่ยวดูฝูงลิง งามจริงพระธาตุวัดใหญ่ พงไพรเห็ดมากมี ชาวประชาอยู่ดีมีความสุข ../add_file/ คำขวัญ อบต.ดูกอึ่ง ดูกอึ่งแดนคุณธรรม งามล้ำสงกรานต์ประเพณี มากมีแมงจีนูน สมบูรณ์ลำน้ำเสียว แหล่งท่องเที่ยวดูฝูงลิง งามจริงพระธาตุวัดใหญ่ พงไพรเห็ดมากมี ชาวประชาอยู่ดีมีความสุข
ชื่อไฟล์ : zIYxAjxWed13928.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9YY2xxHWed14519.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : mAIV9AuWed14635.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : 3J2SrHDWed14714.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OYKeTUPWed14821.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vkgwAwBWed20936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UjBrawHWed22304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vmlMSU8Wed22417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wfTPSwHThu100921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V0RUzmOThu101038.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lvaGvR3Thu101359.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QC5yv7SThu111927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FEELB5pThu21422.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HMIXLf3Fri15358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pWDBjBUTue22824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w9mWm8uThu111231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YepcvmeMon113237.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UxEufE1Mon113917.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u7LIhHkWed14015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : G2qVskPMon114512.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xiP47o0Tue95609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mxfNeLQTue105201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nnl5MzKTue114422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NQC8QtGTue114523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CKhupMYTue114621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c3sWIALTue114710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y5pRDj7Tue114807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cojemytTue115100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BBvFCHcTue115217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2niWl5VTue24413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m2DbvCaTue25522.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bfxj0kaTue34259.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zQo2opTTue34426.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yPv2dfWTue34514.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f9p4kHlTue30552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b7v4ss5Tue40131.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l3RUcXDTue40522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mDT8MYKWed103908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xYmdEE6Wed104056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9WiV8K4Wed104250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UzzPIETWed104534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : etUAClyWed104808.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YlNLpggWed105136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9uoz90cWed105340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1GjMe03Wed105512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hFnwmjoWed110249.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FH3lb11Wed110359.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iDJVbswWed110513.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Cw3k9tNWed111227.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zMyhI3aWed112657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dtnw5PSWed114651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DbWKwRfWed10219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อบต.ดูกอึ่งได้รางวัล แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ดีเด่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.ดูกอึ่งได้รางวัล แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ดีเด่น ../add_file/อบต.ดูกอึ่งได้รางวัล แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ดีเด่น
ชื่อไฟล์ : gQitaRNWed10419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รางวัล ระดับ ดีเด่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รางวัล ระดับ ดีเด่น ../add_file/แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รางวัล ระดับ ดีเด่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GxgJbcVWed12243.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xeHcLUKWed14238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Iro1cAzWed23037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2OcdJ10Sat25935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZVg90D9Sat115433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0MEvVgWThu113317.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m6dXWeUThu125000.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zaCnqIdThu12550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TzEGlMwMon34608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BMKQD3cThu13838.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XvHlJ2EThu14250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z5xYOjQThu14701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dL1RbntThu14800.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : M7APdNdFri102056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7sBplzWThu15031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : opvEpMlFri10321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HEsQHLIFri10857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DkAEKMWFri10955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IvPMVfnFri11224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0LRldi9Fri11504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CTPaDsiFri12033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5fr0xE0Fri12202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q8jrFdJFri12908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bQZcMwwFri15218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3I7hz2rFri21905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dcNOtIfFri22313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oODPqXaFri22647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KMaG9YMSat24818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XhZNTnLSat25211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wDlkLYDSat25345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qsAvnlsSat25556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FRw0kahSat30037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4nC3hQlSat30137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OHIslreSat30256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mw712AQSat31317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HKPE1biSat31548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kC5OqCRSat31748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : feWklRBSun124407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Lyg5qYkThu21814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RvLDiGISun125538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J9k6FSuSun10002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3a2JDkgSun10303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JBPNFoHSun10432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y1cBBDvSun10611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v5IZvtQSun10723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4d5DKXjSun12637.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DJm5u1sMon11645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8KNjherMon24843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IJsMeWqMon35102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W91T92bMon43310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7rZAt6dTue101451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rp2cDxOTue103721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8vRw7yFTue113058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H7CMGGNTue113456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zRmJOBxTue113701.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 857iKWwTue113750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uM9UbvXTue113857.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mkcZHQHWed104341.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cusATCvWed104638.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ld9OqRyWed104507.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FxRILMpWed110726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a25O3rOWed111412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GL6qfiCWed10631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w0gsnDLWed10847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1WErr9rWed10944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zfGWL3RWed11029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2t3pvtAWed21433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U7o2y7TThu15323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dh1i8yJThu15828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Iu76lBThu22257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c9oAWMnMon93743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5VYZYjlFri20128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f7gQ3FRWed101523.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hukaYvAWed102219.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เลขที่ 218 หมู่ 2 บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 043 - 501928 , 043 - 039758 ผู้บริหาร นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เบอร์สายด่วนนายก : 091 - 7797222 นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เบอร์สายด่วนปลัด : 081 - 0601991 อีเมล์ : dookeung@gmail.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เลขที่ 218 หมู่ 2 บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 043 - 501928 , 043 - 039758 ผู้บริหาร นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เบอร์สายด่วนนายก : 091 - 7797222 นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เบอร์สายด่วนปลัด : 081 - 0601991 อีเมล์ : dookeung@gmail.com ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เลขที่ 218 หมู่ 2 บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 043 - 501928 , 043 - 039758 ผู้บริหาร นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เบอร์สายด่วนนายก : 091 - 7797222 นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เบอร์สายด่วนปลัด : 081 - 0601991 อีเมล์ : dookeung@gmail.com
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7SEFT3OTue31723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YHIceyoThu92952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HmHlq4wThu93121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eDPCdoBThu93228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A5tAyacThu125736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uXeXphkThu12220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 62y16URThu24507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eFvjCgJThu24703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JTnXdTEThu43222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aGLn6xZThu43328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TZpcPOsThu43453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CEQeoxWFri93810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i4YL4RjFri93908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LGcWQOKFri111320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2u9tDnLMon110818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R โดยสามารถเข้าฟังได้ ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=oJ3lb_hW0Yc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R โดยสามารถเข้าฟังได้ ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=oJ3lb_hW0Yc ../add_file/ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R โดยสามารถเข้าฟังได้ ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=oJ3lb_hW0Yc
ชื่อไฟล์ : cD4Y3eGThu101620.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : keFx5UwThu102547.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : KxhKxQvTue111208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เนื่องจากเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวารีสีสุก 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 กรกฎาคม 2564 เป็นจำนวน 14 วัน เป็นต้นไปจนกว่าจะมีหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เนื่องจากเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวารีสีสุก 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 กรกฎาคม 2564 เป็นจำนวน 14 วัน เป็นต้นไปจนกว่าจะมีหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป ../add_file/กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เนื่องจากเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวารีสีสุก 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 กรกฎาคม 2564 เป็นจำนวน 14 วัน เป็นต้นไปจนกว่าจะมีหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป
ชื่อไฟล์ : YFwGgweThu115208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เนื่องจากเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เนื่องจากเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ../add_file/กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เนื่องจากเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
ชื่อไฟล์ : 7ihc5oGThu22529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JuLMB8pThu22845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QR2icNHThu34742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LpU9u0uThu34820.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : blP1kwUThu34852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uAwEEa9Thu34929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2uNLHZ0Thu35104.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : edd9EEMThu35720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ipj6SXqThu35857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : as3plSEThu40130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1XkdyxlThu40205.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 56c3mTrThu41134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A013O6rMon100103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ../add_file/วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
ชื่อไฟล์ : y77OfEPMon100301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ../add_file/วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00
ชื่อไฟล์ : A2SCZGkMon100504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ../add_file/วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
ชื่อไฟล์ : btsoOYOMon100656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ../add_file/วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ชื่อไฟล์ : Hh3tZS6Mon100928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันที่ 18 เดือน ธันวาคม 25633 เวลา 09.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 18 เดือน ธันวาคม 25633 เวลา 09.00 น. ../add_file/วันที่ 18 เดือน ธันวาคม 25633 เวลา 09.00 น.
ชื่อไฟล์ : dDtBYB1Mon101112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ../add_file/วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.
ชื่อไฟล์ : kn6YuvcMon101235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 29 ตุลาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 29 ตุลาคม 2563 ../add_file/29 ตุลาคม 2563
ชื่อไฟล์ : avaWRC1Mon101610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2QsZFe4Tue124237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jHZwuISMon101227.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (เพิ่มเติม)ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (เพิ่มเติม)ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป ../add_file/ปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (เพิ่มเติม)ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป
ชื่อไฟล์ : kAPnoHXTue14724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XjFZAseTue13751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7oxpsIoTue13944.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : prisPyUTue14224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LeKH2PdTue14355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zb1Cb8rTue14505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tAK6C7KTue21600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9BtsQ1iTue21844.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QomjmuhTue50520.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เรื่องการติดป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่องการติดป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ../add_file/เรื่องการติดป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
ชื่อไฟล์ : A67fBStTue51750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ASnI1DETue52631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : t8TpKGBThu12931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ../add_file/เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ชื่อไฟล์ : AZW2OZSWed103226.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ../add_file/เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : rNveS3vWed103557.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ../add_file/ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : BGhtsMsTue123423.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : lcloMNcMon25103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0Pqprx4Mon25144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n0VVpyOMon25325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yO4s1XlMon25358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ky5d6NkMon25428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GHfyAxRMon25501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : awYEwKtMon25527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZQHCUZlMon25640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nd8yEo2Mon25749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3JVGRW7Mon25816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xTrW8ZvMon25844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PDdT3qoMon25919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X2LCp8UMon25954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ImRBBCmMon30022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xsCuAUyMon30609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GjkwEGiMon34222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ozLN02rMon34200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : x5c1QyOMon34132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8bklycQMon34249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uK1ruVRMon34333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QjxE0B3Mon34411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rGUJSCrThu100443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7pB78yJWed21147.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HDr6HCjWed21241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3FlynLUWed21405.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6t1ij4wWed21534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gd3KyVZWed21921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VkQROhfWed103623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qCaS3FDWed104000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lOmItjxWed104120.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U4FY8N0Wed104204.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : H8GaBjXWed104324.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : p7NyowyWed104430.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 47H9VxKFri103411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว นำโดย นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง , นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางเพชร ศรีชาเนตร ครู ร่วมกับ นายทองพูน บุตราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และผู้ปกครองนักเรียน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว นำโดย นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง , นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางเพชร ศรีชาเนตร ครู ร่วมกับ นายทองพูน บุตราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และผู้ปกครองนักเรียน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ../add_file/วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว นำโดย นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง , นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางเพชร ศรีชาเนตร ครู ร่วมกับ นายทองพูน บุตราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และผู้ปกครองนักเรียน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : DZMiVc2Thu33700.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : HZRhDkJFri95438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เป็นประธานใน การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประเด็น 1) มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง 2) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 4) การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy ) ไปสู่การปฏิบัติ 5) การปรับปรุง/ทบทวน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ การทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสังคมที่โปร่งใสปลอดการ ทุจริตเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในการนี้ นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะ เป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ลดความเสี่ยงการทุจริต/ พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เป็นประธานใน การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประเด็น 1) มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง 2) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 4) การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy ) ไปสู่การปฏิบัติ 5) การปรับปรุง/ทบทวน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ การทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสังคมที่โปร่งใสปลอดการ ทุจริตเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในการนี้ นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะ เป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ลดความเสี่ยงการทุจริต/ พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป ../add_file/วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เป็นประธานใน การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประเด็น 1) มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง 2) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 4) การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy ) ไปสู่การปฏิบัติ 5) การปรับปรุง/ทบทวน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ การทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสังคมที่โปร่งใสปลอดการ ทุจริตเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในการนี้ นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะ เป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ลดความเสี่ยงการทุจริต/ พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เป็นประธานใน การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประเด็น 1) มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง 2) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 4) การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy ) ไปสู่การปฏิบัติ 5) การปรับปรุง/ทบทวน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ การทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสังคมที่โปร่งใสปลอดการ ทุจริตเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในการนี้ นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะ เป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ลดความเสี่ยงการทุจริต/ พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เป็นประธานใน การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประเด็น 1) มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง 2) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 4) การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy ) ไปสู่การปฏิบัติ 5) การปรับปรุง/ทบทวน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ การทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสังคมที่โปร่งใสปลอดการ ทุจริตเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในการนี้ นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะ เป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ลดความเสี่ยงการทุจริต/ พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป ../add_file/วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เป็นประธานใน การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประเด็น 1) มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง 2) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 4) การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy ) ไปสู่การปฏิบัติ 5) การปรับปรุง/ทบทวน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ การทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสังคมที่โปร่งใสปลอดการ ทุจริตเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในการนี้ นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะ เป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ลดความเสี่ยงการทุจริต/ พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.ดูกอึ่ง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมเเสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.ดูกอึ่ง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมเเสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ../add_file/วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.ดูกอึ่ง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมเเสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยมีพนักงานจ้าง อบต.ดูกอึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน อบต.ดูกอึ่งจึงปิดสำนักงาน เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 65 - 18 มีนาคม 65 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 65 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยมีพนักงานจ้าง อบต.ดูกอึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน อบต.ดูกอึ่งจึงปิดสำนักงาน เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 65 - 18 มีนาคม 65 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 65 ../add_file/ด้วยมีพนักงานจ้าง อบต.ดูกอึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน อบต.ดูกอึ่งจึงปิดสำนักงาน เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 65 - 18 มีนาคม 65 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 65
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อาหารกลางวันนักเรียน ร.ร.บ้านฐาตุจอมศรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาหารกลางวันนักเรียน ร.ร.บ้านฐาตุจอมศรี ../add_file/อาหารกลางวันนักเรียน ร.ร.บ้านฐาตุจอมศรี
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia ../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-