ชื่อเรื่อง : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESMENT) ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานอำนวยการและกำกับ ศปท. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ชื่อไฟล์ : K9oYKKGTue35915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้