ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิด 1% เอสจี แบบบรรจุซองขนาด 50 กรัม/ซอง,ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย แมลงวัน แมลงสาบ เดลต้าเเมทริน 0.5%+สารเสริมฤทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง