องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งเป็นการชั่วคราว grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วกำแพง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ดูกอึ่งกำหนด แบบเลขที่ ุ657/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่8
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศอนุมัติให้ใช้ราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564 จ่ายขาดเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม