messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 091-7797222
นายพจวรุณ นาสุรินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 088-5609326
นายอุดม สุขหนองหว้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 086-0992163
นายศุภวัฒน์ งามเกลี้ยง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 082-8686166
นางจีระภา ระดาพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 081-8761283
นางสาววิไลรัตน์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 084-8965963