messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
แผนการจััดหาพัสดุและประกาศฯ ปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วกำแพง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ดูกอึ่งกำหนด แบบเลขที่ ุ657/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
ประกาศอนุมัติให้ใช้ราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน วางท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ชั้น 8.5 ยาว 1,725 เมตร , วางท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ชั้น 8.5 ยาว 1,980 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประตูน้ำ ข้อต่อข้องอ ความยาวรวม 3,705 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน คันทางดิน ฐานกว้าง 8.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร สูง 0.50 เมตร ลาดเอียด 1 : 1 ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 (ทางไปหนองหลุบ) ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 คันทางดิน ฐานกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 620 เมตร สูง 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
ประกาศการจัดทำแผนการจัหาพัสดุอละแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน คันทางดิน ฐานกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.50 เมตร ลาดเอียง 1 ต่อ 1 ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน คันทางดิน ฐานกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 820 เมตร สูง 0.40 เมตร ลาดเอียง 1 ต่อ 1 ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน คันทางฐาน 7.00 เมตร ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ลาดเอียง 1 ต่อ 1 ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. ๘๗-๐๐๑ สายทางบ้านวารีเกษม-บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ ๒,๕,๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.87-001 สายทางบ้านวารีเกษม-บ้านธาตุจอมศรี หมู่ 2,5,4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1