messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายภาสพงษ์ เล่ห์กล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยา สีสาวแห
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผช.ช่างโยธา
นายตรรกวิท เวียงแก้ว
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายเสน่ห์ วิรัญจะ
ผช.นายช่างสำรวจ
โทร : -
นายอภินันท์ เวียงแก้ว
ผช.ช่างเขียนแบบ
นายสันติ ผลอ้อ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นางสาวมลฤดี ทวีสาร
ผช.จพง.ธุรการ
นายพศวัต ดีวงษา
ผช.จพง.ประปา
นายสิริชัย วิชัยวงค์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายไพรฑูลย์ เข็มทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา