messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ได้ส่งตัวอย่างน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง จำนวน 17 หมู่บ้าน 18 ตัวอย่าง ไปตรวจสอบคุณภาพ ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)​ จำกัด (สาขาขอนแก่น) โดยได้ตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมี (Total Hardness) (ความกระด้างของน้ำ) และตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ (Coliform Bacteria) จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้โพส : admin