messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาคมโครงการ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกและขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง นำโดย นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง , นายพจวรุณ นาสุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง , นายศุภวัฒน์ งามเกลี้ยง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง และ นายชาญชัย จันทพัฒน์ นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วย นายวิชัย ยิ้มแย้ม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ได้ลงพื้นที่เพื่อประชาคมโครงการ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกและขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ณ ศาลาประชาคม บ้านสีสุก หมู่ 5
ผู้โพส : admin